Pradžia
Chanemijos pramonė
Miško pramonė Tekstilės pramonė Nuorodos

Chanemijos pramonė

Kinija turi daug žaliavų chemijos pramonei. Be anglies, naftos ir degiųjų skalūnų, šalyje gausu valgomosios druskos, natūraliosios sodos, pirito, fosforitų. Pagrindinis Kinijos valgomosios druskos šaltinis - jūra. Druskos verslovės tęsiasi ištisai visa pakrante. Ypač daug jų šiaurėje, kur lėkšti krantai patogūs druskai išgarinti. Artėjant prie Tianczinio, tokias versloves, spindinčias saulėje sniego baltumo kauburėliais, iš toli galima pastebėti. Iš jūrų vandens gaunama 3/4 visos valgomosios druskos. Sausuose šalies Šiaurvakarių rajonuose druską iš ežerų išgarina saulė, o Pietvakarių Kinijoje ji gaunama iš akmeninės druskos, kurios čia labai daug, tirpalų. Daugelyje Vidinės Mongolijos ir Šiaurvakarių Kinijos ežerų yra dideli natūraliosios sodos ištekliai, o Šansi provincijoje - ir Glaubero druskos. Natūraliosios sieros Kinijoje maža, užtat labai paplitęs piritas. Dažniausiai jo randama Anchojaus, Gansu, Sy-čuanės, Chunanės ir Guanduno provincijose. Pietvakarių Kinijoje gausu fosforitų; čia yra daugiau kaip pusė šios rūšies žaliavų išteklių. Rytų Kinijoje yra apatitų, bet jų atsargos nedidelės.
Apie kinų automobilių pramonę, pinigus ir rinkas.
Pirmajame penjanetyje Kinijoje daugiausia buvo vystoma mineralinių, ypač azoto trąšų, pramonė. Buvo plečiamos ir senos kitų pagrindinių chemijos ir gumos pramonės šakų įmonės. Antrajame penkmetyje smarkiai padidėjo plastmasių ir sintetinio pluošto gamyba. 1958 m. šalies parduotuvėse pirmą kartą pasirodė kiniško neilono dirbiniai. Svarbiausias pagrindinės chemijos, pramonės rajonas- Šiaurryčių Kinija, kur yra daug Įvairios žaliavos, išsivysčiusi metalurgija ir energetika. Čia chemijos įmonės tvirtai susijusios su metalurgijos ir energetikos centrais. Liuidos mieste yra didžiausia šalies gamykla, gaminanti sodą ir kalio chloridą iš jūros druskos. Be to, iš Fušu-nio anglies ir Liaonino provincijos pirito čia sukurta amonio sulfato ir dažų gamyba. Didžiulių įmonių, gaminančių rūgštis ir trąšas, yra- ir tokiuose svarbiausiuose metalurgijos ir energetikos centruose, kaip Senjanas, Fušunis, Anšanis ir Bensi. Girine sukurta nauja cheminių trąšų gamybos bazė; ji gausiai aprūpinta pigia Fynmanio elektros energija ir Inčenczos. bei Cziaochės anglimi. Antrasis pagal reikšmę chemijos pramonės rajonas - Rytų Kinija. Šanchajus gamina daugiau kaip pusę visų plastmasių, guminės avalynės ir vaistų, daugiau kaip trečdalį dažų ir reagentų, daug sodos. Nėra kuro bazės, ir tai trukdo plačiau vystyti cheminių trąšų gamybą ir kai kurias kitas pagrindines chemijos pramonės šakas. Aukštas technikos lygis ir mokslo tiriamųjų Įstaigų darbas sudaro palankias sąlygas Šanchajui tapti savotiška chemijos laboratorija, kur bus išbandomi naujos produkcijos pavyzdžiai. Plačios perspektyvos Šanchajuje yra puikios kokybės insekticidų, vaistų, įskaitant antibiotikus, reagentų, plastmasių ir sintetinio pluošto gamybai. Chemijos pramonė kaip žaliavas gali panaudoti koksavimo ir naftos perdirbimo atliekas bei jūrų druską. Rytų Kiniją mineralinėmis trąšomis aprūpina Nankino ir Chuainanio amonio sulfato fabrikai. Nankinas yra netoli Maanšanio pirito telkinio, o Chuainanis - svarbiausias rajono akmens anglies baseinas. Šie centrai keičiasi tarp savęs kuru ir žaliava. Be to, Chuainaniui piritą tiekia dar Tunguanšanis.ir Fančanas. Šiaurės Kinijoje reikšmingiausia sodos gamyba, susitelkusi druskos verslovių rajone ant Bochajaus Įlankos kranto, Į rytus nuo Tianczinio miesto. Tianczinyje, svarbiame tekstilės pramonės centre, gaminami ir dažai.

Naujas chemijos pramonės židinys kuriamas Centrinėje Kinijoje, Uchanio mieste. Čia statoma pusantros dešimties didelių įmonių. Plačiu mastu organizuojama chloro, sodos, kalcio karbido, sintetinio kaučiuko, dirbtinio skysto kuro, cheminių trąšų ir kitų produktų gamyba. Šių fabrikų žaliava, be anglies perdirbimo atliekų, bus valgomoji druska, kurios gausu į šiaurę nuo Uchanio. Pietvakarių Kinijoje pirmiausia kuriama mineralinių trąšų pramonė. Czintane, esančiame Čendu lygumoje, - turtingiausiame rajono aruode, statomas didelis amonio sulfato fabrikas, o Junanės provincijoje organizuojama fosfatinių trąšų gamyba. Šiaurvakarių Kinijoje, žymiame naftos perdirbimo pramonės centre - Lančžou mieste, plečiama sintetinio kaučiuko ir
kitų organinės sintezės produktu gamyba. Be to, čia bus gaminama ir mineralinės trąšos.